ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมแนวทางการปฎิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:02 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมการประชุมแนวทางการ

ปฎิบัติในการ ขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน ผลิตน้ำตาล ณ ห้องประชุม บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (มิตรผล) ตำบลโคกขมิ้น

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือ กำหนดมาตร การในการควบคุมการขน ส่งรถบรรทุกอ้อย เข้าสู่ โรงงาน

ผลิตน้ำตาล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ ผู้ร่วมใช้เส้นทาง สรุป ข้อตกลงแนวทาง ปฎิบัติ มีทั้งหมด ๑๙ ข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:24 น.