ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดเมืองเชียงคาน สืบสานวัฒนธรรม รำเบิ่งโขง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:45 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมเปิดการแสดง

"เมืองเชียงคาน สืบสานวัฒนธรรม รำเบิ่งโขง"มีนางรำประกอบด้วย นักเรียน ครู โรงเรียนเชียงคานและ

นางรำ ๑๐๐ ปีจากชุมชนคุ้มวัดต่างๆร่วม ๒,๐๐๐ คน ณ ลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก อำเภอเชียงคาน

จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:05 น.