ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2016 เวลา 14:12 น.

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ห้วหน้าชุดติดตามและตรวจ

สอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดเลย ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย อำเภอเชียงคาน

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2016 เวลา 14:28 น.