ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ส่วนจังหวัดเลย (อชก.จ.เลย) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2016 เวลา 10:31 น.

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ส่วนจังหวัดเลย (อชก.จ.เลย)

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2016 เวลา 12:06 น.