พิธีเปิดการอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2016 เวลา 13:43 น.

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดพิธีการอบรมคณะกรรม

การศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ณ ห้องประชุมใบคำ ๑ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย