ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการบริหารจัดการงานวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 11:11 น.

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

บัญชี พัสดุ และการบริหารจัดการงานวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย