ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติ กระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 11:39 น.

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติ กระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดเลย

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย