ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเลย (คทช.จ.เลย) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016 เวลา 10:44 น.

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเลย (คทช.จ.เลย) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย