ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมโครงการสตรี สตรีเลยสตรีไทยรวมใจสามัคคี วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016 เวลา 11:22 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดโครงการสตรี สตรีเลยสตรีไทยรวมใจสามัคคี วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนบ้านนาบอน  ตำบลชัยพฤกษ์  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย