ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016 เวลา 14:37 น.

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการ

ป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพรหมเลิศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016 เวลา 15:00 น.