ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน ครั้งที่ ๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 09:36 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิโรจน์   จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดศรีภูมิ บ้านบุฮม

หมู่ ๑  ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย