ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 10:14 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐

(One Map) จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 10:52 น.