การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 09:20 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม

จังหวัดเลย

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย