ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการ ของชมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 16:31 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีลงนามบันทึ

ข้อตกลงโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 17:43 น.