ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 17:43 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.นาย วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานเปิด

สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม เทพบุญเติม (ชั้น ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ชุด "รักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ"

มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ บริการโรงเรียนโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " Loei Moderate Class More Knowledge สพป.เขต ๑

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 17:59 น.