ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2016 เวลา 09:04 น.

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดโครงกา

กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว

ณ บริเวณคลองห้วยหย่อง หมู่ ๑ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย