ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2016 เวลา 12:07 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยภัทร  หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรี

พื้นบ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยจังหวัดเลย