ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาคมอาเซียน ในบริบทจังหวัดเลย” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2016 เวลา 12:50 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาคมอาเซียน ในบริบทจังหวัดเลย”

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย