ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2016 เวลา 11:22 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมภูเรือ

ศาลากลางจังหวัดเลย