ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปฏิบัติพระกรณียพื้นที่จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2016 เวลา 13:19 น.

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ปฏิบัติพระกรณียพื้นที่จังหวัดเลย ณ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 มีนาคม 2016 เวลา 13:33 น.