ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการทำอาชีพเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางรายย่อย รุ่นที่ ๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2016 เวลา 16:48 น.

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการทำอาชีพเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรชาว

สวนยางรายย่อย รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 มีนาคม 2016 เวลา 17:00 น.