ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2016 เวลา 17:00 น.

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธาน

พิธีปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่าย

ปกครอง) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ ณ กองร้อย อส.จ.เลย ที่ ๒