ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2016 เวลา 13:46 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธาน ประชุมศูนย์ปฏิบัติ

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2016 เวลา 16:22 น.
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย