ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะทำงานการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2016 เวลา 10:03 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธาน

การประชุมคณะทำงานการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมภูเรือ

ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2016 เวลา 10:23 น.