ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2016 เวลา 10:23 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดเลย

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย