การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2016 เวลา 14:36 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลาง จังหวัดเลย

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย