ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการผลิตน้ำตาลจากอ้อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 10:19 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในกิจการผลิตน้ำตาลจากอ้อย

และการประชุมชี้แจงกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 11:23 น.