ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 11:24 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม

ลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย ณ โรงเรียนบ้านอุ่มมะนาว ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย