ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การสัมมนาเรื่อง“ยกโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดเลย” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 14:55 น.

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เสาวณี มุสิแดง) การสัมมนาเรื่อง“ยกโอทอป

ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดเลย” ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ