ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2016 เวลา 13:35 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธี

มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2016 เวลา 14:48 น.