นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการตรวจสุขภาพอนามัยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 13:32 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรม

และบรรยายพิเศษโครงการตรวจสุขภาพอนามัยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย