ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 15:25 น.

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ

แผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

จังหวัดเลย ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย