ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมธีส่งมอบโครงการเป็นของขวัญให้ประชาชนในวันสงกรานต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 10:41 น.

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานในพิธีส่งมอบโครงการเป็นของขวัญให้ประชาชนในวันสงกรานต์

ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย