ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดโครงการมหกรรม “บรรณสัญจร สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้ มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 11:05 น.

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรม “บรรณสัญจร

สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้ มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เจ้าฟ้านักอ่าน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุดประชาชน

“เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย