ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูป การศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 13:44 น.

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลยงหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 14:14 น.