ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 14:55 น.

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๘ ณ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน

อำเภอปากชม จังหวัดเลย