ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือเพื่อผลิตก๊าชชีวภาพ เป็นพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 15:38 น.

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือเพื่อผลิตก๊าชชีวภาพ

เป็นพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเลย