ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีต้อนรับคณะนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติ“The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2016” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2016 เวลา 10:24 น.

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๒๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีต้อนรับคณะนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติ“The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2016”

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เวทีกลางหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเลย