ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมโครงการเพิ่มประ สิทธิภาพผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2016 เวลา 14:47 น.

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มประ สิทธิภาพผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ปลัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ณ ห้องใบคำ ๑ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย