ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีรดน้ำขอพรประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 10:09 น.

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. จังหวัดเลยร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ สมาคม มูลนิธิ ชมรม จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางวณีจิวะรังสรรค์

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยภัทร หิรัณยเลขา นายเสน่ห์ นนทะโชติ และท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางนิศากร นนทะโชติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย