ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 14:24 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดเลย

ณ บริเวณสามแยกแขวงทางหลวงเลยที่ ๑ (กม.๐) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย