ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 10:38 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย