ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีอันเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 11:11 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีอันเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมือง จากวัดศรีภูมิ แห่รอบเมืองเพื่อให้ชาวเลยสรงน้ำ

ณ พระอุโบสถวัดศรีภูมิ (บ้านแฮ่)