นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 13:23 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙  นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุดที่ ๒

เขตพื้นที่อำเภอภูหลวง ภูกระดึง ผาขาว และหนองหิน

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย