ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 10:20 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙

เพื่อสรุป/วิเคราะห์เหตุการณ์ประจำวัน ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย