ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 13:55 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย