ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 15:15 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๑๕ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ เมืองเลย หัวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย สังกัดสำนักงาน จังหวัดเลย ที่ทำการปก ครองจังหวัดเลย ณ ห้องประชุม ภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๒