ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 15:54 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการ "เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ "

ณ ศาลาประชาคม จังหวัดเลย