ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบรรยายสรุปสภาพทั่วไป เศรษฐกิจ การเมืองการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2016 เวลา 16:00 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย บรรยายสรุปสภาพทั่วไป เศรษฐกิจ การเมืองการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยมีผู้รับฟังจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ ๓๖ จำนวน ๑๐๕ คน ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ