ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน“ปั่นสองน่องท่องเที่ยวบนเขานครหงส์ ใจเกินร้อย” ครั้งที่ ๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 16:26 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน“ปั่นสองน่องท่องเที่ยวบนเขานครหงส์ ใจเกินร้อย” ครั้งที่ ๑

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม  อำเภอปากชม จังหวัดเลย